Czy Ryż Jest Zły Na Nadciśnienie?

W tym artykule przyjrzymy się bliżej związkowi między spożyciem ryżu a nadciśnieniem. Przyjrzymy się wartościom odżywczym ryżu i jego potencjalnemu wpływowi na ciśnienie krwi. Omówimy także różne badania, które zgłębiały ten temat, zapewniając kompleksowe zrozumienie tego, czy ryż może być szkodliwy dla nadciśnienia.
Jakub Gwiazdecki

Jakub Gwiazdecki

Fifth year medical student at the Medical Faculty of Comenius University in Bratislava.

A blue image with text saying "Czy Ryż Jest Zły Na Nadciśnienie?"

Czy Ryż Jest Zły Na Nadciśnienie?

Odpowiedź na to pytanie jest trudne. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ zależy to od wielu czynników. Chociaż niektóre rodzaje ryżu, takie jak ryż biały wzbogacony GABA, mogą mieć korzystny wpływ na ciśnienie krwi, ogólny wpływ spożycia ryżu na ciśnienie krwi i zdrowie układu krążenia nie jest łatwy do zdefiniowania. Pewne jest, że duże spożycie jakiejkolwiek żywności nie jest najlepsze dla zdrowia. Nawyki żywieniowe w życiu, a zwłaszcza przy nadciśnieniu, muszą być zrównoważone.

Co to jest wysokie ciśnienie krwi?

Ciśnienie krwi jest miarą siły wywieranej przez krążącą krew na ściany tętnic. Siła ta wytwarzana jest przez serce pompujące krew do tętnic i całego układu krążenia. Ciśnienie krwi wyraża się w milimetrach słupa rtęci (mm Hg) i zapisuje się jako dwie liczby. Pierwsza liczba to ciśnienie skurczowe i reprezentuje ciśnienie w naczyniach krwionośnych, gdy serce bije i pompuje krew do organizmu. Druga liczba nazywana jest ciśnieniem rozkurczowym. Jest to ciśnienie w naczyniach krwionośnych, gdy serce znajduje się w spoczynku pomiędzy uderzeniami, a krew wypełnia się krwią powracającą z organizmu [1, 2, 3].

Termin normalne lub zdrowe ciśnienie krwi odnosi się do odczytów mniejszych niż 120/80 mm Hg. Tak zwane nadciśnienie opisuje stale podwyższone ciśnienie krwi na poziomie 140/90 mm Hg lub powyżej [2, 3, 4, 5].

Zatem wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie) oznacza stały wzrost siły wywieranej przez przepływ krwi na tętnice. Rozpoznaje się go, gdy ciśnienie krwi wynosi 140/90 mm Hg lub więcej.

Uwaga na temat nadciśnienia

Nadciśnienie jest czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Prawidłowe nadciśnienie wynosi 120/80 mmHg lub mniej. Przed-nadciśnienie wynosi 121/139 mmHg skurczowe i 81/89 mmHg rozkurczowe. Nadciśnienie pierwszego stopnia wynosi 140/159 mmHg skurczowe i 90/99 mmHg rozkurczowe. Drugi stopień. nadciśnienie przekracza 160/100 mmHg. Długotrwałe nadciśnienie jest czynnikiem ryzyka chorób takich jak miażdżyca i udar

Rice i jego wartości odżywcze

Ryż, naukowo znany jako Oryza sativa, to złożone ziarno składające się z kilku składników. Jest podstawowym pożywieniem dla ponad połowy światowej populacji. Dostarcza on niezbędnych składników odżywczych i energii miliardom ludzi. Szacuje się, że ponad jedna piąta kalorii spożywanych na całym świecie przez człowieka pochodzi z ryżu [6, 7]. Jest szczególnie rozpowszechniony w Azji Wschodniej i Południowej, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej i Indiach Zachodnich [6]. Właśnie w tych krajach ryż dostarcza co najmniej 20% białka w diecie i 3% tłuszczu w diecie [8].

Samo ziarno składa się z trzech części: łuski, zarodka i bielma. Łuska to twarda, zewnętrzna warstwa ziarna ryżu. Uważana jest za najzdrowszą część ze względu na swoje właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne. Zawiera także składniki bioaktywne, takie jak kwas ferulowy i kwas fitynowy [9].

Zarodek to część rozrodcza, która kiełkuje i rozwija się w roślinę. Największą częścią ryżu jest bielmo. To często białe nadzienie zawiera węglowodany skrobiowe, białka oraz niewielkie ilości witamin i minerałów. Należy jednak pamiętać, że między różnymi gatunkami ryżu w sklepach istnieją różnice anatomiczne. Na przykład ryż pełnoziarnisty zawiera wszystkie trzy wymienione powyżej części, podczas gdy ryż biały zwykle zawiera tylko bielmo, ponieważ otręby i zarodki są usuwane podczas przetwarzania [9].

Ryż jest także źródłem białka. Zawiera znaczną ilość prolaminy, gluteliny, globuliny i albuminy o różnej charakterystyce rozpuszczalności. Białka te wykazują wyższy profil aminokwasowy, co czyni je ważnymi pod względem odżywczym, ponieważ po strawieniu dostarczają wielu niezbędnych aminokwasów [10]. Strawność białka w ryżu wynosi od 59% do 74%, przy współczynniku efektywności białka od 1,19 do 2,31 [11].

Oprócz białek ryż jest również bogaty w mikroelementy. Na przykład genetycznie modyfikowany „Złoty Ryż” GR2E. Może stanowić aż 89-113% czy 57-99% zalecanego dziennego spożycia (ZDS) witaminy A dla dzieci w wieku przedszkolnym [12]. Z drugiej strony, zwłaszcza kiełki ryżu są bogate w żelazo (77% ZDS) i magnez (108% ZDS) [13].

W niektórych krajach, np. w Indiach, ryż poddawany jest tzw. fortyfikacji. Podczas tego procesu dodaje się witaminy i minerały, aby zwiększyć jego wartość odżywczą. Wzmocnienie żelazem i witaminą A może skutecznie zwiększyć średnią hemoglobinę o 1,83 i może zmniejszyć ryzyko niedoboru witaminy A [14].

Należy jednak pamiętać, że na wartość odżywczą ryżu może wpływać kilka czynników. Należą do nich praktyki rolnicze, przetwarzanie po zbiorcze i konkretny typ odmiany [8].

Ryż i wysokie ciśnienie krwi

Związek między ryżem a nadciśnieniem jest złożony. Zależy on od wielu czynników, takich jak ilość i rodzaj spożywanego ryżu, ale także ogólny stan zdrowia jedzącego i jego dieta. W końcu zdrowa dieta to dieta zbilansowana.

Niemniej jednak istnieją pewne przesłanki wskazujące na to, że ryż może być dobry na ciśnienie krwi. Dotyczy to szczególnie przypadków łagodnego nadciśnienia. W badaniu przeprowadzonym przez Mie Nishimura i in. grupie testowej podawano biały ryż wzbogacony kwasem gamma-aminomasłowym (GABA). Już po 2 tygodniach odkryto, że poprawia to poranne ciśnienie krwi w przypadku łagodnego nadciśnienia w porównaniu z grupą placebo. Grupa badana spożywała ryż zawierający 11,2 mg GABA/100 g ryżu [15]. Jednakże badanie Mie Nishimury i in. było przeprowadzone na małej grupie i na wzbogaconym ryżu, stąd nie można jednoznacznie powiedzieć, że to ryż jest powodem zaobserwowanych zmian.

Inne badanie przeprowadzone przez Isao Muraki i wsp. to badanie zakrojone na dużą skalę, które nie wykazało istotnego związku pomiędzy spożyciem ryżu białego lub brązowego a ryzykiem chorób układu krążenia (CUK), do których zalicza się również nadciśnienie. Porównano osoby spożywające ≥5 porcji/tydzień z osobami spożywającymi <1 porcję/tydzień i nie stwierdzono istotnej różnicy w ryzyku CUK [16]. Oznacza to, że ryż nie ma wpływu na nadciśnienie.

Inne badanie przeprowadzone przez Jung Tae Son i Eunjoo Lee wykazało, że zmniejszenie ilości spożycia ryżu w posiłku może zapobiec po posiłkowemu obniżeniu ciśnienia krwi u osób starszych. Sugeruje to, że mniejsze, częstsze posiłki o obniżonej zawartości węglowodanów, takich jak ryż, mogą być korzystne w kontrolowaniu ciśnienia krwi [17]. Z drugiej strony nasuwa to też tezę, że niezmniejszona porcja ryżu może być korzystna dla osób starszych z nadciśnieniem, gdyż obniża ciśnienie krwi po posiłku.

Z drugiej strony badanie Sumathi Swaminathan i in. odkryło, że wysokie spożycie rafinowanych zbóż, w tym białego ryżu, wiązało się z wyższym ryzykiem całkowitej śmiertelności i poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych [18]. Badanie to nie skupiało się konkretnie na ciśnieniu krwi, ale wskazuje, że pacjent z nadciśnieniem jedząc duże ilości ryżu może zwiększyć swoje ryzyko zgonu.

Subscribe to our newsletter to get updates about MediSearch and the latest blogs!

Jakub Gwiazdecki

Jakub Gwiazdecki

Jakub is in his fifth year as a medical student at Comenius University in Bratislava, Slovakia. He has special interested in cardiology and in patient-centered medicine. His love for heart health isn't just book-smarts; he wants to know how it works, what it means for our feelings, and how key it is for health and happiness. Jakub thinks real good health care comes from always putting the patient at the centre, treating each person as a whole.