Różnica Między Miażdżycą A Arteriosklerozą

Miażdżyca i arterioskleroza obydwie należą do spektrum chorób sercowo-naczyniowych. Schorzenia te wpływają na tętnice oraz powodują zmiany w przepływie krwi. Obie choroby dotyczą głównie osób starszych. W tym artykule wyjaśnimy i przyjrzymy się podobieństwom i różnice miedzy nimi.
Jakub Gwiazdecki

Jakub Gwiazdecki

Fifth year medical student at the Medical Faculty of Comenius University in Bratislava.

A blue image with text saying "Miażdżycą vsArteriosklerozą"

Co to jest miażdżyca?

Miażdżyca charakteryzuje się gromadzeniem się blaszki miażdżycowej w tętnicy. Blaszka ta składa się głównie z cholesterolu i wapnia. Powstanie blaszki może powodować zwężenie lub całkowite zablokowanie przepływu krwi przez naczynie. Kiedy dzieje się tak w tętnicach wieńcowych, prowadzi to do zawału serca lub udaru mózgu, gdy zablokowane zostają są tętnice mózgowe. Miażdżyca jest bezpośrednio związana z uszkodzeniem wewnętrznej wyściółki tętnic, zbudowanej z komórek śródbłonka. Kiedy komórki te ulegną uszkodzeniu, w wewnętrznej warstwie naczynia powstaje stan zapalny, który powoduje rozwój blaszki [1, 2].

Co to jest arterioskleroza?

Arterioskleroza jest terminem bardziej ogólnym. Określa się tym terminem usztywnienie i stwardnienie ścian tętnic. Jest to schorzenie, które dotyka głównie osoby starsze i spowodowane jest stopniową utratą elastyczności tętnic. Zmiana w ścianie tętnicy zwiększa ryzyko nadciśnienia i innych schorzeń. [1, 3].

Przyczyny i czynniki ryzyka miażdżycy i arteriosklerozy

Przyczyną miażdżycy jest przede wszystkim uszkodzenie wewnętrznej wyściółki tętnic. Zarówno to uszkodzenie, jak i wywołany przez nie stan zapalny sprzyjają rozwojowi blaszki. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa cholesterol. Jest on głównym składnikiem blaszki. To jego wysoka akumulacja i jego utlenianie w procesie zapalnym zwiększają wielkość blaszki. Wraz z postępem procesu zapalnego narastająca blaszka zajmuje światło tętnicy, powodując ograniczenie lub nawet całkowite zablokowanie dopływu krwi do ważnych narządów, takich jak mózg czy serce [1].

Czynniki ryzyka miażdżycy to te, które powodują uszkodzenie wyściółki, które z czasem prowadzi do wytworzenia się blaszki. Należą do nich palenie tytoniu, wysoki poziom cholesterolu we krwi, nadciśnienie, wiek większy niż 65 lat, wysoki poziom cukru we krwi i czynniki genetyczne. Ponadto niektóre infekcje, takie jak grypa, opryszczka, wirusy zapalenia wątroby lub wirusy brodawczaka, zostały pozytywnie powiązane z rozwojem miażdżycy [4].

Arterioskleroza spowodowana jest sztywnymi i twardymi ścianami tętnic. Utrudnia ona regulację ciśnienia krwi w organizmie na poziomie tętniczym i tym samym powoduje wzrost ciśnienia krwi. Proces ten inicjowany jest długotrwałą hiperglikemią, dlatego dotyka głównie osoby starsze. Długotrwała ekspozycja na glukozę i jej metabolity prowadzi do glikacji kolagenu i elastyny, umożliwiając im wzajemne łączenie się poprzez tworzenie wiązań poprzecznych między włóknami. Dodatkowo, po prostu z wiekiem tętnice same stają się sztywniejsze i twardsze [1, 5].

Do czynników ryzyka miażdżycy zalicza się długotrwałe nadmierne odżywianie, zażywanie nikotyny, brak ruchu fizycznego, przeciążenie mięśni, stres emocjonalny i choroby współistniejące, takie jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i dyslipidemia [6].

W przypadku arteriosklerozy i miażdżycy za główne przyczyny uznano niezdrowe odżywianie, uspokajający tryb życia, nadwagę i palenie tytoniu [7].

Objawy miażdżycy i arteriosklerozy

Miażdżyca jest odpowiedzialna za zawały mięśnia sercowego i udary mózgu. W pierwszym przypadku głównym objawem jest ból w klatce piersiowej czyli dławica piersiowa. W zależności od rodzaju (dławica stabilna lub dławica niestabilna) może ona pojawiać się podczas stresu fizycznego lub emocjonalnego (dławica niestabilna) albo być stała, niezależnie od sytuacji i aktywności (dławica stabilna). Ten ból w klatce piersiowej pojawia się na skutek niedostatecznego dopływu krwi, a wraz z nią i tlenu do części serca [1].

Jednak w niektórych nietypowych przypadkach objawy mogą być bez bólu w klatce piersiowej. Duszność jest często objawem towarzyszącym poważnej miażdżycy, podobnie jak nudności i ogólne osłabienie [1]. Oprócz tego mogą również wystąpić zimne poty, zawroty głowy, zmęczenie lub szybkie bicie serca (tachykardia) [1]. Ponadto u niektórych osób podczas chodzenia mogą wystąpić skurcze, szczególnie w pośladkach [1, 8].

W przypadkach, gdy zator dotyczy tętnic mózgowych, dochodzi do zaburzenia krążenia mózgowego, co skutkuje udarem [1, 8]. W zależności od lokalizacji i wielkości zablokowanej tętnicy objawami udaru są dezorientacja, osłabienie lub paraliż mięśni oraz nagłe problemy z mową [1, 8].

Z drugiej strony, arterioskleroza często nie powoduje żadnych objawów. Zwłaszcza we wczesnych stadiach, nawet jeśli rozwinie się w nadciśnienie, może nie dawać żadnych objawów. Jednak w przypadku znacznego wysokiego ciśnienia krwi objawy mogą obejmować ból w klatce piersiowej, bóle głowy lub niewyraźne widzenie [1, 9].

Ddiagnostyka miażdżycy i arteriosklerozy

Pomiar ciśnienia krwi jest kluczowym narzędziem diagnostycznym, zwłaszcza w przypadku miażdżycy. Wysokie ciśnienie krwi może być oznaką rozwoju miażdżycy, jako że jest ono czynnikiem ryzyka rozwoju miażdżycy [1]. W przypadku miażdżycy wykonuje się biochemię krwi w celu potwierdzenia obecności złego cholesterolu lub innego czynnika ryzyka, np. cukrzycy [1].

W procesie diagnostycznym wykorzystuje się także techniki obrazowania. Na przykład echokardiografia przezprzełykowa może być stosowana do diagnozowania miażdżycy aorty. Obecność blaszki w aorcie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem nawrotnych udarów mózgu i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych [10]. U 75,9% pacjentów z chorobą wieńcową stwierdzono miażdżycę aorty w badaniu echokardiografii przezprzełykowej [10].

W przypadku podejrzenia bezobjawowych zmian miażdżycowych w tętnicy wieńcowej, tętnicy szyjnej, aorcie i tętnicach nerkowych można zastosować metody nieinwazyjne, takie jak echografia i tomodensytometria [11]. Jednak w przypadku podejrzenia choroby wieńcowej koronarografia pozostaje złotym standardem [11].

Aby potwierdzić arteriosklerozę, USG w trybie B jest metodą wiarygodną, charakteryzującą się imponującą 100% swoistością. Jedynym problemem jest to, że jego czułość w wykrywaniu różnych zmian miażdżycowych wynosi 85% [12].

Leczenie miażdżycy a arteriosklerozy

W przypadku miażdżycy, która jest przewlekłą chorobą zapalną dotykającą średnie i duże tętnice, podstawowym podejściem jest stabilizacja choroby poprzez obniżenie poziomu cholesterolu lipoprotein o małej gęstości (LDL) za pomocą statyn. Częścią strategii leczenia jest także podwyższenie poziomu miażdżycoprotekcyjnej lipoproteiny o dużej gęstości (HDL) i/lub poprawa jej funkcji [13]. Inne metody leczenia celują w komórki zapalne, zwłaszcza komórki T, w celu spowolnienia procesu miażdżycy [14]. W nagłych przypadkach, takich jak zawał serca stosowana jest angiografia serca oraz angioplastyka arterii wieńcowych.

Z drugiej strony arterioskleroza, czyli stan, w którym ściany tętnic stają się sztywne i twarde, leczy się najpierw poprzez zaprzestanie stosowania czynników ryzyka, takich jak palenie. Wprowadza się reżim zdrowej diety i ćwiczeń fizycznych, aby zatrzymać postęp chorób. W ciężkich przypadkach stosuje się leczenie farmakologiczne, angioplastykę balonową i stentowanie naczyń, operację bajpasów oraz angiogenezę terapeutyczną [15]. W leczeniu farmakologicznym stosuje się leki przeciwpłytkowe i antykoagulanty, przy czym leczenie przeciwzakrzepowe heparyną lub heparyną drobnocząsteczkową. Lecenie to skutecznie zmniejsza ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych o około 50% [16].

Ważnym elementem leczenia są nawyki zdrowego trybu życia. Obejmują one aktywność fizyczną (zaleca się od 90 do 150 minut ćwiczeń tygodniowo) oraz zdrowe odżywianie. Zalecana jest żywność bogata w tłuszcze jednonienasycone, owoce, warzywa i błonnik, a o niskiej zawartości soli, według WHO poniżej 5 g dziennie, oraz tłuszczów nasyconych [1, 17]. Ważnym krokiem jest rzucenie palenia i ograniczenie spożycia alkoholu. Zmiany w stylu życia obejmują dobre radzenie sobie ze stresem i sen (od 7 do 9 godzin każdej nocy) [1].

W niektórych przypadkach w leczeniu miażdżycy stosuje się autologiczne mezenchymalne komórki macierzyste pochodzące z tkanki tłuszczowej (Ad-MSC). Wykazano znaczną poprawę profilu lipidowego [18].

Subscribe to our newsletter to get updates about MediSearch and the latest blogs!

Jakub Gwiazdecki

Jakub Gwiazdecki

Jakub is in his fifth year as a medical student at Comenius University in Bratislava, Slovakia. He has special interested in cardiology and in patient-centered medicine. His love for heart health isn't just book-smarts; he wants to know how it works, what it means for our feelings, and how key it is for health and happiness. Jakub thinks real good health care comes from always putting the patient at the centre, treating each person as a whole.