Demencia S Lewyho Telieskami: Príznaky, Príčiny, Prevalencia a Liečba

V tomto blogu si priblížime špeciálny typ demencie - demenciu s Lewyho telieskami. Spolu sa pozrieme na príčinu umierajúcich mozgových buniek pri tomto type demencie, na to aké príznaky môžeme vidieť u pacientov s demenciou s Lewyho telieskami a takisto aj na prevalenciu tohto ochorenia a liečbu.
Frederika Malichová

Frederika Malichová

Neurovedkyňa na University of Cambridge.

Modrý obrázok s textom "Demencia s Lewyho telieskami"

Čo je demencia s Lewyho telieskami?

Použime Medisearch na to aby sme zistili viac o tomto type demencie:

Demencia s Lewyho telieskami je iba jedným z typov demencie. Iné formy demencie sú napríklad vaskulárna demencia alebo frontotemporálna demencia.

Patologická charakteristika demencie s Lewyho telieskami

Patologickými znakmi demencie s Lewyho telieskami sú nahromadené zoskupenia proteínu ktorý sa nazýva alfa-synukleín. Toto nahromadenie alfa-synukleínu sa nazýva Lewyho teliesko.

Lewyho telieska sa nachádzajú v jadrách mozgového kmeňa a neokortexe, kde prispievajú k strate gliových buniek aj neurónov (bunky v mozgu) [1, 2, 3]. Strata buniek a neurónov spôsobuje rôzne symptómy, najmä kognitívny úpadok.

Príznaky demencie s Lewyho telieskami

Klinická manifestácia demencie s Lewyho telieskami sa prekrýva s inými typmi demencie, ako je Alzheimerova choroba [3].

Symptómy demencie s Lewyho telieskami zahŕňajú neuropsychiatrické a motorické symptómy [4,5]. Kognitívne symptómy zahŕňajú:

 • Zrakové halucinácie - Toto je kľúčový klinický príznak pacientov s demenciou s Lewyho telieskami.
 • Strata pamäti – Pacienti môžu mať problémy s pamäťou.
 • Kognitívny pokles – pacienti s DLB môžu mať zhoršenú reč, jazykové ťažkosti alebo prejavovať dezorientáciu.
 • Denná ospalosť – nadmernú dennú ospalosť pozorujeme u pacientov s demenciou s Lewyho telieskami. Okrem toho sa u pacientov môže vyskytnúť porucha správania pri spánku.
 • Motorické symptómy sa zvyčajne prejavujú podobne ako pri Parkinsonovej chorobe
 • Problémy s rovnováhou – pacient môže mať problémy s rovnováhou alebo držaním tela.
 • Problémy so zručnosťou rúk – Pacient môže mať ťažkosti s koordinovaným používaním rúk, napríklad pri uchopení predmetu.
 • Tremor – pacient môže pociťovať mimovoľné trasenie končatiny v pokoji.
 • Tuhosť - Tuhosť sa vyznačuje stuhnutosťou pri pohybe končatín.

Aká je prevalencia demencie s Lewyho telieskami?

Liečba demencie s Lewyho telieskami

Dostupná liečba demencie Lewyho teliesok môže pomôcť zvládnuť niektoré symptómy, ale nelieči základnú príčinu ochorenia. Okrem toho v súčasnosti chýba liečba špecifická pre tento typ demencie. Dostupná liečba pochádza z klinických štúdií na pacientoch s Alzheimerovou chorobou alebo Parkinsonovou chorobou. Niektoré príklady dostupnej liečby zahŕňajú [6,7, 8 ]:

 • Inhibítory cholínesterázy - Inhibítory cholínesterázy, ako je rivastigmín alebo galantamín, môžu pomôcť pri kognitívnych a behaviorálnych symptómoch.
 • L-Dopa - L-Dopa pomáha pri zvládaní motorických symptómov a je bežnou liečbou Parkinsonovej choroby.
 • Klozapín – Klozapín môže byť účinný pri zvládaní neuropsychiatrických symptómov.

Related Posts

Subscribe to our newsletter to get updates about MediSearch and the latest blogs!

Frederika Malichová

Frederika Malichová

Frederika je postgraduálna výskumníčka na University of Cambridge, kde skúma nové biomarkery pre frontotemporálnu demenciu a iné tauopatie. Jej výskum bol publikovaný na prestížnych konferenciách ako je Alzheimer's Association International Conference 2023. Titul BSc v biomedicínskych vedách získala na UCL, kde úzko spolupracovala s UK Demencia Research Institute.