Čo Je ADHD Alebo Porucha Pozornosti S Hyperaktivitou?

ADHD je anglický výraz pre poruchu pozornosti s hyperaktivitou, typicky detskú chorobu roztržitosti a nepozornosti. V poslednej dobe, sa ADHD vyskytuje častejšie aj u dospelých. Čo presne je ADHD, aké sú príznaky, výskyt a liečba ADHD? Tento článok zahrňuje najaktuálnejšie informácie ohľadne tejto neurodivergentnej poruchy.
Klara Hatinova

Klara Hatinova

Klára je postgraduálna výskumníčka v oblasti experimentálnej psychológie na Oxfordskej univerzite.

Modrý obrázok s textom "Porucha Pozornosti s Hyperaktivitou"

ADHD

ADHD je neurodivergentná porucha postihujúca primárne deti do 12 rokov, no čoraz častejšie aj dospelé osoby. Prejavuje sa nepozornosťou, roztrčitosťou a hyperaktivitou, no hyperaktivita je menej jednoznačná u dospelých s ADHD. Stimulanty sú efektívne lieky na zvládanie symptomov ADHD a tak umožňujú ľudom plnohodnotne fungovať.

Čo je ADHD?

ADHD alebo Attention Deficit Hyperactivity Disorder, anglický výraz pre Poruchu pozornosti s hyperaktivitou. Ide o typ neurodivergentnej poruchy, ktorá vzniká v ranom detstve a je charakterizovaná nepozornosťou, hyperaktivitou a roztržitosťou [1].

V minulosti ADHD zahŕňala aj poruchu pozornosti (ADD), ktorá bola špecifická pre deti s problémami pozornosti bez pridruženej hyperaktivity. Od najnovšieho diagnostickom a štatisticého manuálu duševných chorôb (DSM-V) boli ADD a ADHD zlúčené do jednotnej diagnózy ADHD, ktorá zahŕňa odvetvia zachycujúce symptómy pozornosti a hyperaktivity [2] . Je dôležité dodať, že pacienti často majú najskôr symptómy z jedného odvetvia ADHD diagnózy, no neskôr sa u mnohých vyvinú aj iné príznaky.

Na diagnostiku ADHD podľa DSM-V musia byť symptómy prítomné pred dosiahnutím veku 12 rokov a pretrvávať dlhšie ako šesť mesiacov [2] . V posledných rokoch narastá výskyt ADHD nielen u detí, ale aj u dospelých jedincov, ktorí v mladosti symptomy ADHD nepociťovali [3] . Tento nárast ADHD u dospelých sa pripisuje zvyšujúcemu sa porozumeniu poruchy a takisto schopnosti pomôcť jednotlivcom zvládnuť ADHD pomocou stimulantov, antidepresív alebo úpravy životného štýlu. Preto ICD-11, medzinárodné klasifikácia chorôb, nešpecifikuje vek pred prvým zaznamenaním symptómov [4] .

Príznaky ADHD

ADHD sa vyznačuje nepozornosťou, hyperaktivitou a impulzívnym správaním. Aj keď sa tieto prejavy môžu zdať na prvý pohľad jasné, v praxi sú prejavy ADHD symptómov meneh zreteľné.

Príznaky nepozornosti v ADHD [1]

 • Nepočúvanie, keď na vás niekto hovorí alebo keď vám dáva pokyny
 • Uponáhľanie zadaní alebo úloh
 • Nedostatočný dôraz na detaily v práci
 • Vyhýbanie sa dokončeniu prácu, ktorá si vyžaduje nepretržité sústredenie
 • Zabúdanie alebo strácanie vecí, nedodržiavanie termínov a dohodnutých stretnutí

Príznaky hyperaktivity ADHD [1]

 • Vyrušovanie
 • Lozenie
 • Nepretržité vrtenie sa na stoličke

Identifikácia symptómov hyperaktivity môže byť u dospelých náročnejšia, keďže dospelí sú vo všeobecnosti lepšie v kontrole svojej fyzickej aktivity [1] .

ADHD môže tiež spôsobiť stav známy ako paralýza ADHD, keď očakávania pozornosti alebo výkonu presiahnu schopnosti jedinca s ADHD, a preto nieje schopný robiť v zadaní progres.

Mnohé z týchto príznakov pravdepodobne zažívame všetci. Preto je dôležité poradiť sa s lekárom, ak zistíte, že niektoré príznaky pretrvávajú dlhšie ako šesť mesiacov a spôsobujú výrazné narušenie vášho fungovania minimálne v dvoch aspektoch života (napr. rodina a príbuzní, práca, osobný život).

Aký častý je výskyt ADHD?

Mnoho ľudí nesprávne predpokladá, že ADHD je novodobý výmysel vyplývajúci z rastúceho využívania sociálnych médií a vysoko stimulujúceho prostredia. Tento predpoklad však nie je pravda. Prvý záznam o ADHD sa objavil v 18. storočí, aj keď sa odvtedy nazýval tento fenomén niekoľkými výrazmi. Napríklad v tridsiatych rokoch minulého storočia sme poznali ADHD pod pojmom „minimálna mozgová dysfunkcia“.

Výskyt ADHD však naozaj narastá. V súčasnosti národné epidemiologické centrá Spojeného kráľovstva odhadujú výskyt ADHD u detí okolo 5 % [5]. V Spojených štátoch je výskyt pravdepodobne vyšší [6].

Asi 60 % detských prípadov ADHD pretrváva až do dospelosti. V súčte s novými diagnózami ADHD u dospelých je výskyt ADHD v dospelých až 7 %, na základe štúdie z roku 2021 [6].

ADHD je rozšírenejšia v špecifických klinických populáciách, ako napríklad u ľudí s depresiou alebo poruchami príjmu potravy.

Aké lieky možno použiť na liečbu ADHD?

Stimulanty, lieky ktoré zvyšujú pozornosť a celkové nabudenie v mozgu, sú v súčasnosti prvotnou liečbou ADHD u detí aj dospelých. Vzdelávanie a podpora rodičov a intervencie v správaní sa takisto odporúčajú u predškolských detí, dokonca aj pred predpísaním liekov, najmä vo vyspelejších krajinách ako je Nemecko [20].

Na ADHD sa predpisú najčastejšie dva druhy stimulantov – amfetamíny a metylfenidát. Obidva lieky na ADHD sú prísne regulované v USA a Spojenom kráľovstve, čo znamená, že sú dostupné iba na lekársky predpis.

Amfetamíny a metylfenidát pôsobia na dopamínový systém, čím zvyšujú dostupnosť dopamínu. Zvýšená dostupnosť dopamínu a noradrenalínu moduluje excitačnú a inhibičnú neurotransmisiu v mozgu a týmpádom zlepšuje niekoľko kognitívnych procesov.

Amfetamíny na ADHD

Amfetamíny boli prvýkrát uvedené na trh vo forme tabliet v 30. rokoch minulého storočia pod názvom Benzedrine [16]. Najskôr pomáhal vojakom nezaspať počas druhej svetovej vojny. Teraz sú najúčinnejšie využívané pri zmierňovaní symptómov ADHD u detí aj dospelých, ale aj zneužívané na zvýšenie kognitívnej výkonnosti [21].

Amfetamíny sú v USA bežne dostupné, ale v iných častiach sveta sú prísnejšie regulované. Napríklad v mnohých ázijských krajinách sú amfetamíny zakázané látky, dokonca aj na liečbu ADHD [16].

Metylfenidát na ADHD

Metylfenidát bol prvýkrát uvedený na trh ako Ritalin v 50. rokoch 20. storočia [16] . Aktuálne je druhý najúčinnejší liek na zmiernenie symptómov ADHD. Vzhľadom na dostupnosť v Európe, Austrálii, Kanade a ďalších krajinách je často najlepším dostupným liekom [21] . Metylfenidátové lieky sa odporúčajú najmä deťom, pretože majú menej vedľajších účinkov ako amfetamíny [21] .

Čo sú antidepresíva?

Antidepresíva sú psychoaktívne látky, ktoré sa používajú na liečbu depresie. Môžu byť rozdelené do niekoľkých skupín. Toto sú:

 • Tricyklické antidepresíva
 • Inhibítory spätného vstrebávania serotonínu a noradrenalínu (SNRI)
 • Selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI)

Ak chcete získať viac informácií o tom, ako tieto lieky fungujú, odporúčam vám pozrieť sa na naše predchádzajúce (anglické) blogy o antidepresívach vrátane SSRI, lexapro a Zoloft .

Môžete použiť SSRI na liečbu ADHD?

SSRI sú typom antidepresív, ktoré zvyšujú dostupnosť serotonínu v mozgu znížením jeho spätného vstrebania do nervu po jeho uvoľnení. SSRI celkovo zhoršujú prejavy ADHD.

Napríklad SSRI fluoxetín znížil aktiváciu predných častí mozgovej kôry počas úlohy, kde bola odmena neurčitá a účastníci museli tomu prispôsobiť svoje reakcie. V tejto štúdii zníženie mozgovej aktivity viedlo jedincov s ADHD k horším výkonom, ako keď sa im nepodal flueoxetín [7]. Preto majú SSRI škodlivý vplyv na symptómy ADHD a nie sú vhodnou ani odporúčanou liečbou ADHD [8].

Related Posts


Subscribe to our newsletter to get updates about MediSearch and the latest blogs!

Klara Hatinova

Klara Hatinova

Klára je postgraduálna výskumníčka v oblasti experimentálnej psychológie na Oxfordskej univerzite. Pracovala naprieč celým spektrom horúcich tém v neurovede, vrátane svojho súčasného projektu merania stratégií "Reinforcement Learning-u" pri Parkinsonovej chorobe. Predtým študovala účinnosť psilocybínu ako terapiu pre kritické stavy duševného zdravia a tiežbskúmala molekulárne cirkadiánne rytmy migrénových porúch. Absolvovala bakalárske štúdium neurovedy na University of Glasgow a zúčastnila sa ročného pobytu v zahraničí na University of California, kde pracovala na klinických štúdiach pre poranenie miechy.